نمایش جدولی نمایش جدولی نمایش لیستی نمایش لیستی

لیست نمایشگاه های مستقر در: وِ دِ اِن خا

نمایشگاه «کتاب» مسکو ۲۰۱۷
Moscow International Book Fair 2017
نمایشگاه «کتاب» مسکو ۲۰۱۷
از 15 شهریور تا 19 شهریور 1396
مسکو - وِ دِ اِن خا
۳۰ مین نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو
#کتاب
نمایشگاه «نت اکسپو» مسکو ۲۰۱۷
NATEXPO
نمایشگاه «نت اکسپو» مسکو ۲۰۱۷
از 3 آبان تا 5 آبان 1396
مسکو - وِ دِ اِن خا
نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات حرفه‌ای رادیو، تلویزیون، تولید فیلم و نشر الکترونیک
#رسانه
نمایشگاه «تکستیل اکسپو» مسکو ۲۰۱۸
TEXTILELEGPROM Moscow 2018
نمایشگاه «تکستیل اکسپو» مسکو ۲۰۱۸
از 22 اسفند تا 25 اسفند 1396
مسکو - وِ دِ اِن خا
۴۹ مین نمایشگاه بین‌المللی منسوجات و صنایع سبک
#منسوجات
نمایشگاه «سنگ» مسکو ۲۰۱۸
Stone Industry 2018
نمایشگاه «سنگ» مسکو ۲۰۱۸
از 14 فروردین تا 17 فروردین 1397
مسکو - وِ دِ اِن خا
۱۹ مین نمایشگاه بین المللی سنگ مسکو
#سنگ
نمایشگاه «کتاب» مسکو ۲۰۱۷
نمایشگاه «کتاب» مسکو ۲۰۱۷
Moscow International Book Fair 2017
نمایشگاه «کتاب» مسکو ۲۰۱۷
از 15 شهریور تا 19 شهریور 1396
مسکو - وِ دِ اِن خا
۳۰ مین نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو
#کتاب
نمایشگاه «نت اکسپو» مسکو ۲۰۱۷
نمایشگاه «نت اکسپو» مسکو ۲۰۱۷
NATEXPO
نمایشگاه «نت اکسپو» مسکو ۲۰۱۷
از 3 آبان تا 5 آبان 1396
مسکو - وِ دِ اِن خا
نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات حرفه‌ای رادیو، تلویزیون، تولید فیلم و نشر الکترونیک
#رسانه
نمایشگاه «تکستیل اکسپو» مسکو ۲۰۱۸
نمایشگاه «تکستیل اکسپو» مسکو ۲۰۱۸
TEXTILELEGPROM Moscow 2018
نمایشگاه «تکستیل اکسپو» مسکو ۲۰۱۸
از 22 اسفند تا 25 اسفند 1396
مسکو - وِ دِ اِن خا
۴۹ مین نمایشگاه بین‌المللی منسوجات و صنایع سبک
#منسوجات
نمایشگاه «سنگ» مسکو ۲۰۱۸
نمایشگاه «سنگ» مسکو ۲۰۱۸
Stone Industry 2018
نمایشگاه «سنگ» مسکو ۲۰۱۸
از 14 فروردین تا 17 فروردین 1397
مسکو - وِ دِ اِن خا
۱۹ مین نمایشگاه بین المللی سنگ مسکو
#سنگ
تماس با واتس اپ