نمایش جدولی نمایش جدولی نمایش لیستی نمایش لیستی

نتایج جستجو برای: منسوجات

نمایشگاه «نساجی هایم تکستیل» مسکو ۲۰۱۸
HEIMTEXTIL RUSSIA 2018
نمایشگاه «نساجی هایم تکستیل» مسکو ۲۰۱۸
از 27 شهریور تا 29 شهریور 1397
مسکو - کروکوس اکسپو
نمایشگاه بین‌المللی منسوجات خانگی، کفپوش و روکش
#منسوجات
نمایشگاه «تکستیل اکسپو» مسکو ۲۰۱۸
TEXTILELEGPROM Moscow 2018
نمایشگاه «تکستیل اکسپو» مسکو ۲۰۱۸
از 22 اسفند تا 25 اسفند 1396
مسکو - وِ دِ اِن خا
۴۹ مین نمایشگاه بین‌المللی منسوجات و صنایع سبک
#منسوجات
نمایشگاه «نساجی هایم تکستیل» مسکو ۲۰۱۸
نمایشگاه «نساجی هایم تکستیل» مسکو ۲۰۱۸
HEIMTEXTIL RUSSIA 2018
نمایشگاه «نساجی هایم تکستیل» مسکو ۲۰۱۸
از 27 شهریور تا 29 شهریور 1397
مسکو - کروکوس اکسپو
نمایشگاه بین‌المللی منسوجات خانگی، کفپوش و روکش
#منسوجات
نمایشگاه «تکستیل اکسپو» مسکو ۲۰۱۸
نمایشگاه «تکستیل اکسپو» مسکو ۲۰۱۸
TEXTILELEGPROM Moscow 2018
نمایشگاه «تکستیل اکسپو» مسکو ۲۰۱۸
از 22 اسفند تا 25 اسفند 1396
مسکو - وِ دِ اِن خا
۴۹ مین نمایشگاه بین‌المللی منسوجات و صنایع سبک
#منسوجات
تماس با واتس اپ